Now showing items 1-7 of 7

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bebjak, Daniel
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie finančnej situácie vo vybranej spoločnosti v rokoch 2013-2017. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá časť obsahuje teoretické východiská práce, ktoré sú potom ďalej použité v ...
 • Hodnocení výkonnosti podnikatelského subjektu pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Bartoš, Marek
  Bakalárska práca sa zameriava na vyhodnotenie spoločnosti WINTERBERG Skalica, s.r.o., z pohľadu finančnej situácie. V prvej časti sú vymedzené základné ciele tejto práce. Nasledujú teoretické východiská práce, kde popisujem ...
 • Kalkulace nákladů ve výrobním podniku 

  Pecháček, Marek
  Hlavním cílem této bakalářské práce je komplexní návrh kalkulačního procesu ve zvoleném podniku. Identifikace stávajícího způsobu kalkulace nákladů, jeho podrobný rozbor a ukázka způsobu kalkulace na vybraných výrobcích. ...
 • Pracovněprávní vztahy se zaměřením na zaměstnanecké benefity 

  Dobešová, Michaela
  Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů se zaměřením na poskytování zaměstnaneckých benefitů. Teoretická část práce se orientuje na vymezení nejdůležitějších pracovněprávních a ekonomických pojmů ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Zouharová, Daniela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů, jejich vzniku i skončení. Zaměřuje se na vysokou fluktuaci zaměstnanců ve výrobním úseku a na náklady s tím spojené. Dále se zabývá problematickými zaměstnanci, ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Skotáková, Adéla
  Bakalářská práce je zaměřena na téma pracovněprávních vztahů ve vybrané příspěvkové organizaci. Zabývá se hodnocením aktuální situace příspěvkové organizace z právního a ekonomického hlediska v personální oblasti. Hlavním ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Rybová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pracovněprávních vztahů. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy pracovněprávních vztahů, které jsou dále využity v analytické části této práce. Analytická část se zabývá ...