Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingová komunikace v oblasti atopické kosmetiky 

    Šedivá, Zuzana
    Tato bakalářská práce se zabývá nástroji marketingu a marketingového mixu. První část práce je zaměřena na teoretické a všeobecné pojetí marketingu a marketingového mixu, ale také komunikačního mixu, ve kterém jsou jednotlivé ...