Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh a implementace vzdělávacího softwaru pro reklamní agenturu 

  Slebodník, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzdelávacieho softwaru pre personalistov na základe výsledkov analýz a požiadaviek klienta. Následne sa zaoberá implementáciou softwaru vo firme MenSeek s.r.o. Tento software tvorí platenú ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Franěk, Jiří
  V práci je zpracována analýza současného stavu IS spolu s definováním požadavků ze strany firmy a zákazníků na řešení. Z výstupů analytické části vychází samotný návrh řešení, který má za úkol zlepšení firemních procesů a ...
 • Návrh počítačové sítě hračkářství 

  Marek, Milan
  Bakalářská práce je především zaměřena na návrh funkční počítačové sítě na pobočce hračkářství. Má analyzovat současný stav počítačové sítě a na základě této analýzy je zrealizováno vlastní řešení. Řešení musí být proveditelné ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ondruch, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení informačního systému vybrané firmy. Po detailní analýze stávajícího informačního systému společnosti je vyhodnocen aktuální stav a teoretické hrozby pro společnost. Následně jsou ...
 • Posouzení mobilní aplikace firmy a návrh změn 

  Nobstová, Lada
  Bakalářská práce se zabývá posouzením a analýzou současného stavu mobilní aplikace, která slouží jako nástroj pro tvorbu B2B objednávek společnosti Pleas a.s. Následným výsledkem práce by měl být návrh na zlepšení dané ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Anýž, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a zavedením informačního systému pro firmu VELBATES s.r.o. Budu posuzovat požadavky na IS abych, ho mohl dobře aplikovat do provozu. Bakalářská práce se zaměřuje na kompletní analýzu, ...