Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace zdanění právnické osoby 

    Bibrová, Veronika
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmu, konkrétně návrhem snížení daně u konkrétní právnické osoby dle platných právních předpisů. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části se zaobírá ...