Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti 

    Kalužík, Matěj
    Bakalářská práce se zaměřuje na zjištění a řešení problémů, které ovlivňují prodeje nafukovacích člunů a lodí firmy Gumotex a.s. přes oficiální e-shop. Problémy jsou identifikovány za pomocí analýzy dat z nástroje Google ...