Now showing items 1-2 of 2

  • Fundraising vybrané neziskové organizace 

    Pallascha, Zuzana
    Bakalářská práce se zaměřuje na nestátní neziskové organizace, jejich členění a financování. Praktická část se zabývá analýzou nákladů, výnosů a fundraisingových aktivit u vybrané neziskové organizace. Závěrem práce jsou ...
  • Fundraising vybrané neziskové organizace 

    Košvicová, Hana
    Bakalářská práce se zabývá neziskovými organizacemi a zaměřuje se na nestátní neziskové organizace. V teoretické části práce je popsána problematika neziskových organizací a fundraisingu. V praktické části práce je provedena ...