Now showing items 1-1 of 1

  • Procesní řízení zakázky 

    Vítámvás, Lukáš
    Bakalářská práce se zaměřuje na průběh zakázky ve společnosti Maletínský Pískovec s.r.o., která se zabývá těžbou kamene a s tím souvisejících dalších služeb. Prostřednictvím analýzy je definován současný stav řízení průběhu ...