Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Zukalová, Tereza
    Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané společnosti ve sledovaném období 2013 až 2017. První část se zaměřuje na teoretická východiska, kde jsou specifikováni vybraní ukazatelé a ostatní pojmy, které ...