Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Závišková, Růžena
    Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku Cars Trade M&M, s.r.o. za období 2012-2017. Finanční situace podniku je zhodnocena pomocí vybraných metod finanční analýzy. V první části práce jsou ...
  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Tomášová, Alexandra
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti AC ENERGO, s.r.o. v letech 2013–2017. V první části se nachází seznámení s cíli a metodikou práce. Následně jsou v teoretické části popsány vybrané ...