Now showing items 1-7

ekonomická přidaná hodnota – EVA (1)
EVA (1)
financial analysis Economic Value Added (1)
finanční analýza (1)
průměrné vážené náklady na kapitál (1)
WACC (1)
Weighted Average Cost of Capital - WACC (1)