Now showing items 41-60 of 269

 • VINAŘSTVÍ PROKEŠ VELKÉ NĚMČICE 

  Kunz, Ondřej
  Na základě architektonické studie z druhého ročníku bakalářského studijního programu je zpracovaná následující bakalářská práce, která studii dále rozvádí do dalších navazujících stupňů projektové dokumentace. Tématem práce ...
 • Divadlo malých forem 

  Marková, Dominika
  Budova je navržena jako novostavba divadla v centru Brna. Stavba se nachází na volném nezastavěném pozemku mezi ulicemi Benešova a Koliště. Území je na bývalém opevnění historického centra města. Návrh divadla představuje ...
 • Autocentrum Brno VW 

  Kubitová, Markéta
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby objektu, jehož návrh vychází z již dříve zpracované studie v rámci předmětu AG33 - Výrobní stavby. Jedná se o projekt ...
 • Návrh systému vytápění bytového domu 

  Pavlíček, Radek
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a dodávka teplé vody pro bytový dům v Přelouči. Návrhová otopná soustava je dvoutrubková uzavřená s nuceným oběhem a zdroj tepla kondenzační kotel. V teoretické části se práce ...
 • Využití metod projektového řízení ve stavební praxi 

  Vomočil, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování zadávací dokumentace pro soukromé subjekty na základě zákonu o zadávání veřejných zakázek a získaných informací ze strany zadavatele a účastníka. Úkolem práce je navrhnout zadávací ...
 • Strategický rozvoj území v kontextu politiky EU 

  Pospíšilová, Radka
  Bakalářská práce řeší téma rozvoje území v kontextu politiky EU. Předmětem teoretické části práce je oblast investic a jejich financování, hospodaření municipalit, politika EU a dotační programy pro období 2014 – 2020. V ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Kovář, Jakub
  Bakalářská práce popisuje problematiku řízení projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami a postupy plánování průběhu projektu výstavby ...
 • Bytový dům 

  Horn, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu v Havlíčkově Brodě. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený bytový dům na mírně svažitém terénu. Objekt je samostatně stojící a jeho vchod je situován na sever, kde ...
 • Bytový dům v Pacově 

  Tománek, Ladislav
  Předmětem bakalářské práce je zpracování dokumentace pro provádění stavby bytového domu a řadových garáží. Umístění navrhovaného objektu je v ulici Sídliště Míru, město Pacov. V Bytovém domě se nachází tři nadzemní podlaží ...
 • Vodohospodářské řešení malé vodní nádrže Tršice 

  Chyba, Martin
  Úkolem bakalářské práce je vhodné vodohospodářské řešení zásobní funkce a ochranné funkce malé vodní nádrže Tršice. Součástí práce je provedení výpočtu zabezpečenosti nádrže při různých hodnotách součinitelů zabezpečenosti ...
 • Návrh a analýza nosné konstrukce domu ve tvaru koule 

  Kolodzej, Ján
  Bakalářské práce se věnuje navržením dvou různých variant konstrukce domu ve tvaru koule. Návrhy konstrukcí vznikali v zájmu investora, s kterým byli obě varianty konzultovány a mají sloužit jako ideový návrh pro budoucí ...
 • Optimalizace traťového úseku Třebíč - Krahulov v km 50,3-53,0 

  Ludvík, Matěj
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh úpravy geometrických parametrů koleje a rekonstrukci železničního svršku na traťovém úseku Třebíč - Krahulov v km 50,3 - 53,0. Při rekonstrukci je nezbytné řešit železniční přejezdy ...
 • Bytový dům 

  Lakosil, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby bytového domu. Obsahem je projektová dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází v katastrálním území Náchod. V každém nadzemním podlaží se nachází dva byty. V ...
 • Návrh betonových konstrukcí s využitím moderních kompozitních materiálů 

  Badány, Kristián
  Táto práca sa v prvej časti zaoberá základnými informáciami o nekovovej výstuži a jej všeobecným návrhom, v druhej časti je posúdená prefabrikovaná oporná stena. Oporná stena je navrhnutá vo viacerých variantoch: v prvom ...
 • Směsný stavební recyklát pro zemní tělesa pozemních komunikací 

  Masař, Daniel
  Práce řeší využití směsného stavebního recyklátu pro zemní tělesa pozemních komunikací. Teoretická část postupně popisuje výrobu a využitelnost stavebních recyklátů a také ekonomické zhodnocení vůči běžně užívaným přírodním ...
 • Analýza realitního trhu ve vybrané lokalitě 

  Oblouková, Aneta
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou realitního trhu ve vybraných městských částech města Brna. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice, které se týkají realitního trhu. Tento trh dále rozděluje podle různých ...
 • Bytový dům Kasárny E v Uherském Hradišti, hrubá vrchní stavba 

  Beníček, Matěj
  Předmětem této bakalářské práce je technologické řešení realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Uherském hradišti. Obsahem práce je průvodní a souhrná zpráva objektu, situace stavby a řešení vztahů širších dopravních ...
 • Bytový dům u parku Stromovka 

  Kováčiková, Nikola
  Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace návrhu novostavby bytového domu v obci České Budějovice blízko městského parku. Jedná se o objekt s čtyřmi nadzemními podlažími s podsklepením, ve kterém se ...
 • Studie dopravního řešení lokality Vlnitá - Vyškovská v Brně 

  Glosová, Vanda
  Předmětem bakalářské práce je variantní řešení rekonstrukce místní komunikace v obytné zástavbě, která se nachází v městské části Brno-Slatina. V rámci práce byly navrženy tři varianty, které byly následně zpracovány formou ...
 • Bytový dům Brno 

  Šefferová, Diana
  Cieľom bakalárskej práce je spracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavby uvedenej v § 104 ods. 1 písm. a) až e) stavebného zákona alebo pre vydanie stavebného povolenia pre bytový dom v katastrálnom území mesta ...