Now showing items 1-2 of 2

  • Vytápění administrativní budovy 

    Němečková, Radka
    Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody pro administrativní budovu. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Zdrojem tepla pro objekt je plynová kotelna se dvěma kondenzačními kotli. Otopnými plochami ...
  • Vzduchotechnika a chlazení administrativní budovy 

    Čtvrtečka, Václav
    Moje bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem nuceného větrání a chlazení administrativní budovy. Cílem práce je zajistit kvalitní a funkční systém větracího a chladícího zařízení pro zajištění optimálního mikroklimatu ...