Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza časové náročnosti výstavby stavebního objektu 

  Šmol, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na posouzení časové náročnosti stavebních prací při rekonstrukci určitého úseku dálnice D1 a D2 a porovnává jednotlivé vybrané úseky s ohledem na předložené harmonogramy prací, stanovený ...
 • Časová náročnost výstavby stavebního objektu 

  Procházka, Jan
  Tématem bakalářské práce je Časová náročnost výstavby stavebního objektu. Cílem práce je provést analýzu časové náročnosti výstavby stavebního objektu. Práce se zaměřuje na železobetonové mostní konstrukce rámového typu. ...
 • Stanovení opotřebení stavebních konstrukcí 

  Szturc, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je stanovit opotřebením stavebních konstrukcí členěných do funkčních a stavebních dílů z hlediska materiálové náročnosti. Teoretická část se věnuje kalkulačnímu vzorci, struktuře nákladů, funkčním ...