Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza a porovnání dřevostaveb 

  Petláková, Lenka
  Cílem této bakalářské práce je porovnání nákladů na výstavbu srubů a rámových dřevostaveb a popis technologie jejich výstavby. První část práce je teoretická a zabývá se cenami, náklady a rozpočty, které ve stavebnictví ...
 • Analýza časové náročnosti výstavby stavebního objektu 

  Šmol, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na posouzení časové náročnosti stavebních prací při rekonstrukci určitého úseku dálnice D1 a D2 a porovnává jednotlivé vybrané úseky s ohledem na předložené harmonogramy prací, stanovený ...
 • Analýza nákladů inteligentního domu 

  Vacek, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nákladů inteligentního domu. Je zde popsán postupný vývoj technologií, které ovlivnily dnešní chytré domácnosti. Dále práce zobrazuje možnosti, které tyto systémy uživatelům nabízejí. ...
 • Časová náročnost výstavby stavebního objektu 

  Procházka, Jan
  Tématem bakalářské práce je Časová náročnost výstavby stavebního objektu. Cílem práce je provést analýzu časové náročnosti výstavby stavebního objektu. Práce se zaměřuje na železobetonové mostní konstrukce rámového typu. ...
 • Ekonomické hodnocení dřevostaveb 

  Gregorová, Lucie
  Cílem práce je porovnání rámové konstrukce dřevostavby a zděné stavby v rámci první a druhé fáze životního cyklu stavby. Vybranými faktory těchto fází jsou náklady a časová náročnost konstrukcí, porovnání hmotností konstrukcí, ...
 • Ekonomické hodnocení dřevostaveb 

  Gáliková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním dřevostavby a zděné stavby v provozní a likvidační fázi životního cyklu. Konstrukce jsou porovnávány z hlediska tepelně technických vlastností, akustických vlastností, požární odolnosti, ...
 • Optimalizace zadávací dokumentace rekonstrukcí bytů 

  Mikulík, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zadávací dokumentace rekonstrukce bytů a její optimalizaci pro urychlení projektových a rozpočtových prací. Práce se zabývá problematikou cen, rozpočtů a projektovou dokumentací. ...
 • Stanovení opotřebení stavebních konstrukcí 

  Szturc, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je stanovit opotřebením stavebních konstrukcí členěných do funkčních a stavebních dílů z hlediska materiálové náročnosti. Teoretická část se věnuje kalkulačnímu vzorci, struktuře nákladů, funkčním ...
 • Stavebnictví a průmysl 4.0 

  Pálfiová, Nikola
  Predmetom tejto bakalárskej práce je priemysel 4.0 a jeho možnosti implementácie v stavebnom priemysle. Práca sa dá rozdeliť do dvoch tématických časti. V prvej časti sú popísané a vysvetlené základné pojmy, nástroje a ...