Now showing items 1-1 of 1

  • Předpjatá mostní deska 

    Alušic, Michal
    Táto práca je zameraná na návrh doskového mostu o jednom poli. Jedná sa o konštrukciu z predpätého betónu. Na základe predbežného návrhu bol spracovaný statický výpočet. Konštrukcia bola navrhnutá a posúdená z hľadiska ...