Now showing items 1-1 of 1

  • Zajištění zisku u zhotovitele na vybrané stavební zakázce 

    Ambros, Daniel
    Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti, jakými docílit zisku na určité stavební zakázce z pohledu hlavního zhotovitele. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. První část se zabývá pojmy vztahujícími ...