Now showing items 1-1 of 1

  • Nosná dřevěná konstrukce sportovní haly 

    Leško, Adam
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné dřevěné konstrukce sportovní haly. Konstrukce je navržena na obdélníkovém půdorysu s rozměry 31 x 55 metrů a se sedlovou střechou. Hlavní nosný systém je tvořen z ...