Now showing items 1-1 of 1

  • Úprava otopné soustavy objektu 

    Balíková, Anna
    Bakalářská práce se zabývá problematikou řešení vytápění, teoreticky popisuje současné technologické možnosti v oblasti zdrojů tepla. Získané znalosti jsou využity ve výpočtové části práce, kde je řešen návrh vytápění a ...