Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům 

    Ladomirjáková, Jitka
    Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V nadzemní části budovy se nachází 10 ...
  • Bytový dům v Mikulově 

    Páleník, Tomáš
    Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Mikulově. Jedná se o samostatně stojící objekt na mírně svažitém terénu a dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží s 6-ti bytovými ...