Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza financování rozvojových strategií vybrané obce 

    Janusová, Barbora
    Tato bakalářská práce je zaměřena na financování rozvojových strategií městské části Brno - Černovice. V teoretické části je vymezená struktura veřejné státní správy, územní státní správy, územní samosprávy. Je charakterizován ...