Now showing items 1-1 of 1

  • Studie závlahového systému vinic u obce Chorvátsky Grob 

    Jarová, Nicole
    Bakalárska práca je zameraná na návrh kvapkovej závlahy vo vybranej lokalite vinohradu v obci Chorvátsky Grob. Štúdiou sa zameriavame na význam a členenie závlah v danej lokalite. V prvej časti bakalárskej práce popisujeme ...