Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh mostu v obci Vražné 

    Juřenčáková, Jana
    Tato práce se zabývá návrhem mostního objektu v obci Vražné. V rámci bakalářské práce byly navrženy tři varianty mostů. Monolitická desková nosná konstrukce byla vybrána jako nejvhodnější a byla dále rozpracována. Rozpětí ...