Now showing items 1-1 of 1

  • Nabídková cena stavební zakázky 

    Jurásková, Diana
    Tato práce se zabývá sestavením nabídkové ceny subdodávky prefabrikované konstrukce skladové haly s administrativou. Teoretická část popisuje proces a cenotvorbu stavební zakázky. Praktická část se zabývá sestavením konkrétní ...