Now showing items 1-1 of 1

  • Studie závlahového systému vinic u oce Přítluky 

    Burda, Zdeněk
    Tato bakalářská práce na téma Studie závlahového systému vinic u obce Přítluky je zaměřena v první části na historický vývoj závlah, popis vybraných druhů závlahy. Podrobněji se zaměřuji na mikrozávlahy, které mají mnoho ...