Now showing items 1-12 of 12

 • Návrh systému vykurovania novostavby bytového domu 

  Číková, Veronika
  Bakalárska práca rieši návrh vykurovania novostavby bytového domu. Teoretická časť sa venuje zdrojom energií a zdrojom tepla. Výpočtová časť zahŕňa návrh vykurovania objektu novostavby bytového domu. Jedná sa o trojpodlažný ...
 • Návrh systému vytápění bytového domu 

  Pavlíček, Radek
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a dodávka teplé vody pro bytový dům v Přelouči. Návrhová otopná soustava je dvoutrubková uzavřená s nuceným oběhem a zdroj tepla kondenzační kotel. V teoretické části se práce ...
 • Návrh systému vytápění dřevostavby bytového domu 

  Rušín, Marek
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout vytápění a přípravu teplé vody pro dřevostavbu bytového domu v Chocni. Budova je rozdělena na dva objekty, každý z nich má 3 nadzemní podlaží. Vytápění je řešeno deskovými a trubkovými ...
 • TZB v nízkoenergetické budově 

  Fireš, Michal
  Náplní mé bakalářské práce je zanalyzovat pavilon P4 vědeckého a výzkumného centra AdMaS v Brně a výsledky porovnat se skutečnými hodnotami. Součástí je také návrh vytápění. Pavilon P4 se skládá ze dvou bočních hal a skladů, ...
 • Úprava otopné soustavy objektu 

  Balíková, Anna
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řešení vytápění, teoreticky popisuje současné technologické možnosti v oblasti zdrojů tepla. Získané znalosti jsou využity ve výpočtové části práce, kde je řešen návrh vytápění a ...
 • Vytápění administrativní budovy 

  Němečková, Radka
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody pro administrativní budovu. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Zdrojem tepla pro objekt je plynová kotelna se dvěma kondenzačními kotli. Otopnými plochami ...
 • Vytápění bytového domu 

  Hánl, Jiří
  V bakalářské práci zpracovávám návrh na vytápění a přípravu teplé vody v bytovém domě. Teoretická části řeším použitelnost a konstrukční řešení armatur. Ve výpočtové části se zabývám návrhem zdroje tepla, přípravou teplé ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Železná, Karolína
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část představuje problematiku systémů podlahového vytápění. Výpočtová část popisuje konkrétní návrh vytápění objektu nízkoteplotním systémem kombinujícím ...
 • Vytápění objektu pro rekreaci 

  Krahula, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění objektu pro rekreaci a návrh ohřevu teplé vody. Teoretická část práce se zabývá tématem kotlů na pevná paliva a procesem zplyňování. Výpočtová část se zabývá návrhem ...
 • Vytápění sídla firmy 

  Kohlová, Vendula
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění a přípravu teplé vody v administrativní budově s jedním bytem. Práce je rozčleněna na tři části – teoretickou, výpočtovou a projektovou. Teoretická část se věnuje otopným tělesům a ...
 • Vytápění sportovního centra 

  Fuksa, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění sportovního centra. Práce se skládá ze třech částí. V první teoretické části se zaobírá možnými způsoby vytápění velkoprostorových a halových objektů. Ve druhé výpočtové ...
 • Vytápění veterinární kliniky 

  Němečková, Šárka
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektu vytápění a ohřevu teplé vody veterinární kliniky. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je ukončen plochou střechou. Zdrojem tepla pro objekt je navrženo tepelného čerpadla vzduch-voda. ...