Now showing items 1-1 of 1

  • Studie jihovýchodního obchvatu města Uherský Brod 

    Dohnálek, Jakub
    Předmětem této bakalářské práce je studie jihovýchodního silničního obchvatu města Uherský Brod, propojky silnice II/490 a silnice II/495. Součástí studie je problematika možné přeložky sil-nice I/50 do stejného prostoru. ...