Now showing items 1-1 of 1

  • Recykláty do podkladních vrstev vozovek 

    Žďára, Zbyněk
    Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rešeršní formou zpracovány informace o stavebních recyklátech a jejich možném využití do podkladních vrstev vozovek. ...