Now showing items 1-1 of 1

  • Tenisová hala v Brně 

    Brozmanová, Dagmar
    Cieľom práce je vypracovanie statického návrhu nosnej oceľovej konštrukcie tenisovej haly. Hala je situovaná v Brne a jej pôdorysné rozmery sú 66,0 x 42,0 m. Výška konštrukcie nad terénom je 13,539 m. Hlavnú nosnú časť ...