Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh mostu v obci Vražné 

    Juřenčáková, Jana
    Tato práce se zabývá návrhem mostního objektu v obci Vražné. V rámci bakalářské práce byly navrženy tři varianty mostů. Monolitická desková nosná konstrukce byla vybrána jako nejvhodnější a byla dále rozpracována. Rozpětí ...
  • Předpjatá mostní deska 

    Alušic, Michal
    Táto práca je zameraná na návrh doskového mostu o jednom poli. Jedná sa o konštrukciu z predpätého betónu. Na základe predbežného návrhu bol spracovaný statický výpočet. Konštrukcia bola navrhnutá a posúdená z hľadiska ...