Now showing items 1-1 of 1

  • Studie komunikace Obce Luleč - kostel u Sv. Martina 

    Vaškeba, Martin
    Předmětem bakalářské práce je rekonstrukce komunikace z obce Luleč ke kostelu Sv. Martina. Bakalářská práce zahrnuje návrh 3 variant, které jsou mezi sebou porovnány a jedna varianta je vybrána pro detailní zpracování. ...