Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh hráze údolní malé vodní nádrže 

    Stoklas, Jan
    Předmětem této bakalářské práce je vpracování studie malé vodní nádrže v konkrétní lokalitě. Skládá se z textové části a výkresové části. Textová část obsahuje stručný souhrn problematiky malých vodních nádrží, popis ...