Now showing items 1-1 of 1

  • Polyfunkční dům na Francouzské v Brně 

    Vrtílek, Osvald
    Bakalářská práce vychází z architektonického návrhu v rámci ateliéru ve druhém ročníku bakalářského studia. Jejím cílem bylo navrhnout bytový dům s přidruženou funkcí dle vlastního výběru. Mnou zvolené funkce byla komerční ...