Now showing items 1-1 of 1

  • Realizace spodní stavby bytového domu v Děrné 

    Bulawa, Tomáš
    Předmětem bakalářské práce je zpracování technologického projektu spodní stavby bytového domu v Děrné. Dům je navržen jako třípodlažní s plochou střechou a bude umístěn na svažitém terénu. Základy tohoto domu budou stupňovité. ...