Now showing items 1-1 of 1

  • Simulační model soustavy nádrží v povodí řeky Dyje 

    Buršík, Lukáš
    Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření simulačního modelu soustavy nádrží v povodí řeky Dyje. Soustavu tvoří čtyři nádrže: Jevišovice a Výrovice na řece Jevišovce, Vranov a Znojmo na řece Dyji. Pro vytvoření ...