Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín - úsek 2 

    Čuda, Ondřej
    Předmětem této bakalářské práce je zabránění ústupu břehové čáry pomocí návrhu vhodné biotechnické stabilizace břehů zatopené pískovny Hulín na zadaném úseku. Břehová abraze je v řešené oblasti způsobena především rozběhovým ...
  • Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín - úsek1 

    Skřečková, Kateřina
    Cílem této bakalářské práce je posouzení současného stavu břehů zatopené štěrkopískovny v Hulíně a návrh vhodné biologické úpravy s vhodným vegetačním doprovodem. Upravovaný úsek se nachází v jižní části nádrže. Břehy jsou ...