Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti stabilizace svahů vodního toků Desná 

    Lach, Radek
    Bakalářská práce zahrnuje posouzení stávajícího stavu vodního toku Desné v katastrálním území Velkých Losin a následný návrh sanace dvou erozních lokalit v řešeném území. Tok spadá pod správu Povodí Moravy, s.p. a z velké ...