Now showing items 1-1 of 1

  • Znovuvyužití odpadní vod ze stokové sítě 

    Šebek, Josef
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku opětovného využití odpadních vod ze stokové sítě. Jedná se jak o energetické využití odpadních vod ve stokové síti, tak využití vyčištěné odpadní vody ze stokové sítě v ...