Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění administrativní části výrobní haly 

    Pečenka, Matěj
    Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy, chlazením kancelářských a společenských prostor a přípravou teplé vody pomocí kaskády tepelných čerpadel vzduch/voda. První část práce stručně pojednává o historii, funkci ...