Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh systému vytápění bytového domu 

    Pavlíček, Radek
    Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a dodávka teplé vody pro bytový dům v Přelouči. Návrhová otopná soustava je dvoutrubková uzavřená s nuceným oběhem a zdroj tepla kondenzační kotel. V teoretické části se práce ...
  • Vytápění bytového domu 

    Hánl, Jiří
    V bakalářské práci zpracovávám návrh na vytápění a přípravu teplé vody v bytovém domě. Teoretická části řeším použitelnost a konstrukční řešení armatur. Ve výpočtové části se zabývám návrhem zdroje tepla, přípravou teplé ...