Now showing items 1-2 of 2

  • TZB v nízkoenergetické budově 

    Fireš, Michal
    Náplní mé bakalářské práce je zanalyzovat pavilon P4 vědeckého a výzkumného centra AdMaS v Brně a výsledky porovnat se skutečnými hodnotami. Součástí je také návrh vytápění. Pavilon P4 se skládá ze dvou bočních hal a skladů, ...
  • Vytápění bytového domu 

    Hánl, Jiří
    V bakalářské práci zpracovávám návrh na vytápění a přípravu teplé vody v bytovém domě. Teoretická části řeším použitelnost a konstrukční řešení armatur. Ve výpočtové části se zabývám návrhem zdroje tepla, přípravou teplé ...