Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění sídla firmy 

    Kohlová, Vendula
    Bakalářská práce řeší návrh vytápění a přípravu teplé vody v administrativní budově s jedním bytem. Práce je rozčleněna na tři části – teoretickou, výpočtovou a projektovou. Teoretická část se věnuje otopným tělesům a ...