Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému vytápění bytového domu 

    Pavlíček, Radek
    Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a dodávka teplé vody pro bytový dům v Přelouči. Návrhová otopná soustava je dvoutrubková uzavřená s nuceným oběhem a zdroj tepla kondenzační kotel. V teoretické části se práce ...