Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti stanovení ceny objektu pro sport a rekreaci 

    Hrstka, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi stanovení ceny budovy pro sport a rekreaci pomocí účelových a měrných rozpočtových ukazatelů. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice, které se týkají této problematiky a ...