Now showing items 1-1 of 1

  • Plně pravděpodobnostní posouzení únosnosti plošného základu 

    Šarman, Jan
    Práce se zabývá problematikou plně pravděpodobnostního návrhu plošného základu. V první části práce je popsán deterministický a plně pravděpodobnostní návrh. Následně jsou obě metody aplikovány na zadané úloze. Závěrem ...