Now showing items 1-1 of 1

  • Ocelová konstrukce plaveckého bazénu 

    Konšel, Adam
    Bakalářská práce řeší návrh a posouzení ocelové konstrukce krytého bazénu ve Vyškově. Nosnou konstrukci střechy tvoří příhradové obloukové vazníky s proměnným rozpětím. Největší půdorysné rozměry jsou 36x36 m. Vazníky jsou ...