Now showing items 1-2 of 2

  • Rekonstrukce komunikace II/387 mezi obcemi Nedvědice - Bořínov - Ujčov 

    Čtvrtňáková, Kristýna
    Základem práce je rekonstrukce komunikace II/387 mezi obcemi Nedvědice – Bořínov – Ujčov na pomezí krajů (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina). Předmětem práce je návrh přeložení komunikace do vhodnější stopy a návrh obchvatu ...
  • Studie obchvatu Šternberka na silnici I/46 

    Dibďák, Jan
    Předmětem bakalářské práce je vypracování vyhledávací studie východního obchvatu města Šternberk. Důvodem pro vybudování obchvatu je odklonění silného tranzitního provozu, zvýšení bezpečnosti ve městě a snížení negativních ...