Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění kancelářské budovy s využitím kondenzační techniky 

    Pohůnek, Ondřej
    Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a zabývá emisemi, CO2 a Nox a Kondenzačním kotlem. Druhá část je výpočtová, která se věnuje návrhu vytápění v administrativní budově. Řeší návrh nízkoteplotní ...