Now showing items 1-1 of 1

  • Použití sklovláknitých geomříží do asfaltových vozovek 

    Sadil, Dominik
    Bakalářská práce se zabývá používáním sklovláknitých geomříží do souvrství asfaltových vozovek. Tyto prvky se používají jako výztužné materiály v konstrukci vozovek především pro částečnou eliminaci či oddálení tvorby ...