Now showing items 1-1 of 1

  • Předprojektové zaměření trasy vedení nízkého napětí 

    Mahdalová, Tereza
    V bakalářské práci se zabývám tvorbou podkladů pro projekční účely při změně nebo doplnění trasy vedení nízkého napětí v části katastrálního území Pašovice na Moravě. Práce se skládají z aktualizace technické mapy Zlínského ...