Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění mateřské školy 

    Železná, Karolína
    Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část představuje problematiku systémů podlahového vytápění. Výpočtová část popisuje konkrétní návrh vytápění objektu nízkoteplotním systémem kombinujícím ...