Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění objektu pro rekreaci 

    Krahula, Tomáš
    Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění objektu pro rekreaci a návrh ohřevu teplé vody. Teoretická část práce se zabývá tématem kotlů na pevná paliva a procesem zplyňování. Výpočtová část se zabývá návrhem ...